Ons team

Het bestuur van Gouda Positief

  • Sjane-Marie Koppers, voorzitter (tevens burgerraadslid voor GoPo)
  • Jos Verhulst, vice-voorzitter
  • Geertruida den Hollander, penningmeester
  • Petra Baks, secretaris

De fractie van Gouda Positief

Johan Weeber

Johan Weeber

Johan Weeber, getrouwd, drie dochters, wonend in de Binnenstad. Ik werk als zelfstandig consultant. Als vrijwilliger ben ik jarenlang actief geweest in een wijkteam, vóór en door bewoners. De afgelopen vier jaar heb ik als fractievoorzitter van onze partij gevochten voor onder andere lagere (parkeer)belastingen, betere aanpak werkloosheid en tegen de verloedering van Gouda. Dat ging niet zonder slag of stoot tegen de landelijke partijen in de Goudse raad. Maar, wie eieren wil bakken, moet ze eerst breken! Ik ben nu goed warmgedraaid om in deze nieuwe collegeperiode als fractievoorzitter positieve resultaten te boeken in onze mooie stad.  

Marjolijn van den Tweel - Rispens

Marjolijn van den Tweel - Rispens

Ik ben Marjolijn van den Tweel, geboren en deels getogen in Gouda en, na wat omzwervingen in binnen en buitenland, nu alweer sinds 1995 woonachtig in Plaswijck.
Gouda ligt me na aan het hart en ik wil heel graag bijdragen aan het behoud van deze mooie stad, zodat alle inwoners en ondernemers hier veel woon en werkplezier beleven. Minstens even belangrijk is het om de stad gezond over te dragen aan volgende generaties. Vanaf 2010 ben ik Raadslid voor Gouda Positief met de sociale agenda in mijn portefeuille; zeker in een tijd van veel veranderingen, waarbij taken bij gemeentes komen te liggen en er tegelijkertijd bezuinigingen moeten worden doorgevoerd, is het belangrijk om goed beleid te voeren, verstandig met de middelen om te gaan en tegelijkertijd die zorg en ondersteuning te bieden die mensen in onze stad nodig hebben. Het vinden van goede en creatieve oplossingen is voor ons vanzelfsprekend! 
Ik heb een beleidsadviseurs achtergrond, vooral op het vlak van Human Resources en coaching en mijn passie ligt in de ontwikkeling van mens, maatschappij en organisatie; hier zet ik me graag voor in!
Ik ben getrouwd en heb 3 zoons, sport graag (hardlopen en yoga) en wanneer ik tijd over heb, lees ik graag Engelse boeken.

Wim Schmidt

Wim Schmidt

Wim Schmidt: getrouwd en meer dan 25 jaar werkzaam geweest in de levensmiddelenbranche in Gouda. Sinds 2011 burgerraadslid van Gouda Positief wat ik met enorm veel plezier heb gedaan en daardoor ook de kans heb gekregen ervaring op te doen. Ben er nu klaar voor om in de Goudse raad mij in te zetten voor alle burgers en ondernemers. Uit ervaring weet ik dat het soms heel lastig kan zijn om met het gemeentelijke instellingen om te gaan, wil daarom een brug gaan slaan tussen de burgers en ondernemers van Gouda en het gemeentelijk apparaat.

Rachid Karkache

Rachid Karkache

Rachid Karkache, vader van 3 kinderen, getrouwd en wonende in de wijk Goverwelle.
Ik werk als ambtenaar bij de douane Schiphol Passagiers, tevens ben ik ook vakbondsconsulent. Ik heb ervoor gekozen om in de politiek te gaan om van Gouda weer een veilige, mooie en leuke stad om te wonen te maken. Gouda is aan verandering toe!! Er is teveel overlast van hangende jongeren , criminaliteit en veel inbraken en ga zo maar door. De Gouwenaars zijn het zat, er moet een einde komen aan de criminaliteit. We gaan voor meer politie op straat, dat verhoogt veiligheidsgevoel bij de mensen en de criminaliteit gaat zeker dalen. Wij willen de komende jaren af van het imago dat Gouda een probleemstad is. 

Sjane-Marie Koppers

Sjane-Marie Koppers

Sjane-Marie Koppers, met man en twee kinderen ruim 15 jaar woonachtig in de binnenstad van Gouda. Gouda en zijn omgeving is prachtig en verdiend meer positieve aandacht. Als Logistiek Manager werk ik voor bedrijven op verschillende plaatsen in Nederland en dan moet ik mij verdedigen wanneer Gouda negatief in het nieuws komt. Ik wil voor Gouda opkomen: Gouda verdient een goed bestuur en veel positieve aandacht! Als burgerraadslid ga ik maar voor de volle 100% voor inzetten.

 

Het college van Burgemeester en Wethouders

Jan de Laat

Jan de Laat

Jan de Laat, met vrouw en kinderen woon ik in de wijk Bloemendaal. Van beroep ben ik organisatieadviseur en ondernemer. Ook ben ik vrijwilliger in diverse besturen in Gouda. Daardoor heb ik vele mensen gesproken met hartzeer over de gemeente. Mijn opstelling is altijd positief. Ik vind dat we met onze nieuwe partij voor bewoners en ondernemers aan een echte verbetering van onze stad moeten werken. Als Wethouder Financiën, Personeel en Economie in het huidige College zal ik mij volledige inzetten voor het verwezenlijken van deze verbeteringen.